Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.. 246/1990 Sb.

Uloženo v:
Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk:Czech
Vydáno: Česká Republika 1990
On-line přístup:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-246