Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 254/1990 Sb.

Uloženo v:
Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk:Czech
Vydáno: Česká Republika 1990
On-line přístup:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-254
id zakony.3693624
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1990-254" DocId="3693624" DocType="Vyhlaska" Collection="cs" Code="1990-254" Year="1990" Batch="41" Number="254" Quote="254/1990 Sb." Title="Vyhl&#xE1;&#x161;ka St&#xE1;tn&#xED; komise pro v&#x11B;deckotechnick&#xFD; a investi&#x10D;n&#xED; rozvoj a St&#xE1;tn&#xED; pl&#xE1;novac&#xED; komise, kterou se zru&#x161;uj&#xED; n&#x11B;kter&#xE9; pr&#xE1;vn&#xED; p&#x159;edpisy z oblasti v&#x11B;deckotechnick&#xE9;ho a investi&#x10D;n&#xED;ho rozvoje" DeclareDate="1990-06-12" PublishDate="1990-06-18" EffectFrom="1991-01-01" LastUpdate="2017-09-04"/>
spelling
institution Zakony pro lidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Vyhlaska
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 254/1990 Sb.
author_facet Česká Republika
title Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 254/1990 Sb.
title_short Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 254/1990 Sb.
title_full Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 254/1990 Sb.
title_fullStr Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 254/1990 Sb.
title_full_unstemmed Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 254/1990 Sb.
title_sort vyhláška státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 254/1990 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1990
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-254
_version_ 1593645683287523328
score 11,5766325