Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 227/1988 Sb.

Uloženo v:
Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk:Czech
Vydáno: Česká Republika 1988
On-line přístup:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-227
id zakony.3652520
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1988-227" DocId="3652520" DocType="Vyhlaska" Collection="cs" Code="1988-227" Year="1988" Batch="47" Number="227" Quote="227/1988 Sb." Title="Vyhl&#xE1;&#x161;ka St&#xE1;tn&#xED; komise pro v&#x11B;deckotechnick&#xFD; a investi&#x10D;n&#xED; rozvoj, ministerstva lesn&#xED;ho a vodn&#xED;ho hospod&#xE1;&#x159;stv&#xED; a d&#x159;evozpracuj&#xED;c&#xED;ho pr&#x16F;myslu &#x10C;esk&#xE9; socialistick&#xE9; republiky a ministerstva lesn&#xED;ho a vodn&#xED;ho hospod&#xE1;&#x159;stv&#xED; a d&#x159;evozpracuj&#xED;c&#xED;ho pr&#x16F;myslu Slovensk&#xE9; socialistick&#xE9; republiky, kterou se zru&#x161;uj&#xED; n&#x11B;kter&#xE9; pr&#xE1;vn&#xED; p&#x159;edpisy z oblasti v&#x11B;deckotechnick&#xE9;ho a investi&#x10D;n&#xED;ho rozvoje" DeclareDate="1988-11-30" PublishDate="1988-12-29" EffectFrom="1989-01-01" LastUpdate="2017-09-04"/>
spelling
institution Zakony pro lidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Vyhlaska
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 227/1988 Sb.
author_facet Česká Republika
title Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 227/1988 Sb.
title_short Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 227/1988 Sb.
title_full Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 227/1988 Sb.
title_fullStr Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 227/1988 Sb.
title_full_unstemmed Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 227/1988 Sb.
title_sort vyhláška státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu české socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje. 227/1988 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1988
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-227
_version_ 1593645654263988224
score 11,521601