Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 240/2006 Sb.

Uloženo v:
Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk:Czech
Vydáno: Česká Republika 2006
On-line přístup:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-240
id zakony.3049151
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/2006-240" DocId="3049151" DocType="Vyhlaska" Collection="cs" Code="2006-240" Year="2006" Batch="77" Number="240" Quote="240/2006 Sb." Title="Vyhl&#xE1;&#x161;ka, kterou se m&#x11B;n&#xED; vyhl&#xE1;&#x161;ka &#x10D;. 298/2005 Sb., o po&#x17E;adavc&#xED;ch na odbornou kvalifikaci a odbornou zp&#x16F;sobilost p&#x159;i hornick&#xE9; &#x10D;innosti nebo &#x10D;innosti prov&#xE1;d&#x11B;n&#xE9; hornick&#xFD;m zp&#x16F;sobem a o zm&#x11B;n&#x11B; n&#x11B;kter&#xFD;ch pr&#xE1;vn&#xED;ch p&#x159;edpis&#x16F;" DeclareDate="2006-05-12" PublishDate="2006-05-31" EffectFrom="2006-06-15" LastUpdate="2021-05-14"/>
spelling
institution Zakony pro lidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Vyhlaska
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 240/2006 Sb.
author_facet Česká Republika
title Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 240/2006 Sb.
title_short Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 240/2006 Sb.
title_full Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 240/2006 Sb.
title_fullStr Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 240/2006 Sb.
title_full_unstemmed Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 240/2006 Sb.
title_sort vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 240/2006 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 2006
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-240
_version_ 1705351451861057536
score 11.068667