Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B. 46/2002 Sb.

Uloženo v:
Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk:Czech
Vydáno: Česká Republika 2002
On-line přístup:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-46
id zakony.2282417
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/2002-46" DocId="2282417" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="2002-46" Year="2002" Batch="20" Number="46" Quote="46/2002 Sb." Title="Z&#xE1;kon o p&#x159;ijet&#xED; &#xFA;v&#x11B;ru &#x10C;eskou republikou na financov&#xE1;n&#xED; investi&#x10D;n&#xED;ch pot&#x159;eb souvisej&#xED;c&#xED;ch s prov&#xE1;d&#x11B;n&#xED;m projektu &#x10D;esk&#xFD;ch d&#xE1;lnic B" DeclareDate="2002-01-11" PublishDate="2002-02-08" EffectFrom="2002-02-08" LastUpdate="2021-05-14"/>
spelling
institution Zakony pro lidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B. 46/2002 Sb.
author_facet Česká Republika
title Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B. 46/2002 Sb.
title_short Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B. 46/2002 Sb.
title_full Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B. 46/2002 Sb.
title_fullStr Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B. 46/2002 Sb.
title_full_unstemmed Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B. 46/2002 Sb.
title_sort zákon o přijetí úvěru českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic b. 46/2002 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 2002
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-46
_version_ 1705351348682227712
score 11.140169