Téma: history

Lesníci východních Čech v odboji 1939-1945 /
Hrdinové zámořských objevů /
Džihád proti Kremlu : sovětská válka v Afghánistánu a zrod Al-Káidy /
Akta Hitler : tajná složka NKVD pro Josifa V. Stalina, sestavená na základě protokolů o výslechu Hitlerova osobního pobočníka Otto Günscheho a komorníka Heinze Lingeho, Moskva 1948/49 /
Barokní krajinou Kladského pomezí /
Velké dějiny zemí Koruny české.
Sirá plynou oblaka : (kronika několika týdnů) /
Sny a sekyry /
Putování za obzor : tramping v české společnosti 1918-1989 /
Antonia a její dcery /
Boží bojovník : Jan Žižka a husitská revoluce /
Ukrajinské 20. století : utajované dějiny /
Dějiny Běloruska /
Sametová revoluce : pád železné opony v komiksu /
Příběhy dávného času : staré pověsti české dnes /
Relikviář svatého Maura : po stopách objevu století /
Caesarův trůn /
Psychologické typy /
Pád Třetí říše /
Aleksandra /