Téma: history

Jan Lucemburský : otec slavného syna /
Čtvrtstoletí republiky : kronika naší nejnovější historie 1991-2018 /
Město rozkvětu /
Lesníci východních Čech v odboji 1939-1945 /
Hrdinové zámořských objevů /
Sametová revoluce : pád železné opony v komiksu /
Antonia a její dcery /
Věž a náměstí : mocenské sítě od svobodných zednářů po Facebook /
Česká cesta ke svobodě : svědectví o sametové revoluci a porevolučním budování státu /
Nebylo jim souzeno žít /
Trůn Caesarů.
Tajemství pokladu svatého Václava : gamebook /
Historie : prokopej se miliony let časem!
Dějiny Švýcarska /
Doma je všude /
Piráti : ilustrovaná historie /
Dobytí říše Aztéků : tažení Hernána Cortése v letech 1519-1521 /
Krvavá odyssea : řecký boj za nezávislost 1821-1832 /
Největší poklady světa /
První světová válka a česká otázka /