Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. 229/2006 Sb.

Uloženo v:
Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk:Czech
Vydáno: Česká Republika 2006
On-line přístup:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-229
id zakony.3047310
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/2006-229" DocId="3047310" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="2006-229" Year="2006" Batch="75" Number="229" Quote="229/2006 Sb." Title="Z&#xE1;kon, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; z&#xE1;kon &#x10D;. 634/1992 Sb., o ochran&#x11B; spot&#x159;ebitele, ve zn&#x11B;n&#xED; pozd&#x11B;j&#x161;&#xED;ch p&#x159;edpis&#x16F;, a n&#x11B;kter&#xE9; dal&#x161;&#xED; z&#xE1;kony, ve zn&#x11B;n&#xED; pozd&#x11B;j&#x161;&#xED;ch p&#x159;edpis&#x16F;" DeclareDate="2006-04-26" PublishDate="2006-05-29" EffectFrom="2006-05-29" LastUpdate="2021-07-10"/>
spelling
institution Zakony pro lidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. 229/2006 Sb.
author_facet Česká Republika
title Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. 229/2006 Sb.
title_short Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. 229/2006 Sb.
title_full Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. 229/2006 Sb.
title_fullStr Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. 229/2006 Sb.
title_full_unstemmed Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. 229/2006 Sb.
title_sort zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. 229/2006 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 2006
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-229
_version_ 1705351450942504960
score 11.068667