Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 224/2006 Sb.

Uloženo v:
Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk:Czech
Vydáno: Česká Republika 2006
On-line přístup:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-224
id zakony.3044783
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/2006-224" DocId="3044783" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="2006-224" Year="2006" Batch="74" Number="224" Quote="224/2006 Sb." Title="Z&#xE1;kon, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; z&#xE1;kon &#x10D;. 189/2004 Sb., o kolektivn&#xED;m investov&#xE1;n&#xED;, a z&#xE1;kon &#x10D;. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapit&#xE1;lov&#xE9;ho trhu a o zm&#x11B;n&#x11B; a dopln&#x11B;n&#xED; dal&#x161;&#xED;ch z&#xE1;kon&#x16F;, ve zn&#x11B;n&#xED; pozd&#x11B;j&#x161;&#xED;ch p&#x159;edpis&#x16F;" DeclareDate="2006-04-25" PublishDate="2006-05-26" EffectFrom="2006-05-26" LastUpdate="2021-07-10"/>
spelling
institution Zakony pro lidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 224/2006 Sb.
author_facet Česká Republika
title Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 224/2006 Sb.
title_short Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 224/2006 Sb.
title_full Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 224/2006 Sb.
title_fullStr Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 224/2006 Sb.
title_full_unstemmed Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 224/2006 Sb.
title_sort zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 224/2006 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 2006
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-224
_version_ 1705351450557677568
score 11.222413