Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 64/2000 Sb.

Uloženo v:
Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk:Czech
Vydáno: Česká Republika 2000
On-line přístup:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-64
id zakony.2014298
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/2000-64" DocId="2014298" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="2000-64" Year="2000" Batch="23" Number="64" Quote="64/2000 Sb." Title="Z&#xE1;kon, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; z&#xE1;kon &#x10D;. 634/1992 Sb., o ochran&#x11B; spot&#x159;ebitele, ve zn&#x11B;n&#xED; pozd&#x11B;j&#x161;&#xED;ch p&#x159;edpis&#x16F;" DeclareDate="2000-02-24" PublishDate="2000-03-29" EffectFrom="2000-06-01" LastUpdate="2021-05-14"/>
spelling
institution Zakony pro lidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 64/2000 Sb.
author_facet Česká Republika
title Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 64/2000 Sb.
title_short Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 64/2000 Sb.
title_full Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 64/2000 Sb.
title_fullStr Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 64/2000 Sb.
title_full_unstemmed Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 64/2000 Sb.
title_sort zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 64/2000 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 2000
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-64
_version_ 1705351310229897216
score 11.109569