Tipy pro vyhledávání

Zástupné znaky

Pro nahrazení přesně jednoho znaku ve vyhledávacím výrazu použijte znak ?.

Příklad: chceme najít "text" nebo "test":

te?t

Pro nahrazení jakéhokoliv množství znaků použijte znak *.

Příklad: chceme najít vše obsahující slova test, testy, testovat apod.:

test*

Zástupné znaky lze vložit i doprostřed vyhledávaného slova:

te*t

Poznámka: Zástupné znaky * a ? nelze použít na začátku vyhledávacího výrazu.

Přibližné vyhledávání

Použijte znak ~ (vlnovka, tilda) na konci jednoslovného výrazu. Například pro všechna slova podobná slovu "zrno" můžete použít následující výraz:

zrno~

Pro upřesnění podobnosti je možné použít další parametr. Jeho hodnota musí být mezi 0 a 1, čím více se hodnota blíží 1, tím podobnější slova jsou vyhledán. Například:

zrno~0.8

Výchozí hodnota tohoto upřesňujícího parametru je 0.5.

Hledání podle blízkosti slov

Použijte znak ~ (vlnovka, tilda) na konci víceslovného výrazu. Například pro vyhledání slov "ekonomika" a "Pilný", které jsou v záznamu maximálně 10 slov od sebe:

"ekonomika Pilný"~10
Hledání podle rozsahu

Pro vyhledávání podle rozsahu použijte složené závorky { }. například pro vyhledání slov, která začínají na A, B nebo C:

{A TO C}

Stejným zposobem je možné použít i čísla. Například pro vyhledávání podle let:

[2000 TO 2003]
Váhy slov v dotazu

Pro zvýšení váhy (významu) některého slova proti ostatním je možné použít znak^ (caret, vynechávka). Například v takovémto výrazu:

ekonomika Pilný^5

Bude kladen větší důraz na slovo "Pilný"

Logické vyhledávací operátory

Booleovské operátory umožňují kombinovat dotaz pomocí logiky. Tento katalog umí zpracovat následující logické operátory: AND (a), +, OR (nebo), NOT (ne) a -.

Poznámka: Tyto operátory musejí být vždy psány VELKÝMI písmeny

AND (a)

Operátor AND je výchozí spojovací operátor. To znamená, že pokud nepoužijete žádný operátor použije se vždy operátor AND. Operátor AND vrátí takové výsledky, které obsahují všechna vyhledávaná slova.

Pro vyhledání záznamů, které obsahují slova "ekonomika" a "Pilný" použijte tento dotaz:

ekonomika Pilný

nebo

ekonomika AND Pilný
+

Operátor "+" znamená, že slovo za ním "+" se v záznamu musí vždy nacházet.

Pro vyhledání zaznamá, které musí obsahovat slovo "ekonomika" a mohou obsahovat slovo "Pilný" použijte tento dotaz:

+ekonomika Pilný
OR

Operátor OR způsobí, že vy výsledcích budou záznamy, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov.

Pro vyhledání záznamů, které obsahují výraz "ekonomika Pilný" nebo jenom "Pilný" použijte tento dotaz:

"ekonomika Pilný" OR Pilný
NOT (ne)

Operátor NOT vyloučí z výsledků ty záznamy, které obsahují slovo uvedené za operátorem NOT.

Pro vyhledání všech záznamů, které obsahují slovo "ekonomika", ale neobsahují slovo "Pilný" použijte tento dotaz:

ekonomika NOT Pilný

Poznámka: Operátor NOT není možné použít, pokud je vyhledávacím výrazem pouze jeden výraz. Následují dotaz nevrátí žádné výsledky:

NOT ekonomika
-

Operátor - vyloučí z výsledků ty záznamy, které obsahují výraz za tímto operátorem.

Pro vyhledání všech záznamů, které obsahují slovo "ekonomika", ale ne "Pilný" použijte tento dotaz:

ekonomika -Pilný