Tipy pro pokročilé vyhledávání

Vyhledávací pole

Na stránce pro zadání pokročilého vyhledávání můžete vidět několik vyhledávacích polí. Do každého pole můžete napsat slovo, které hledáte. Je také možné použít vyhledávací operátory.

Vedle každého pole se nachází rozbalovací seznam pro zadání typu dat, která se budou prohledávat (název, autor, atd.). Typy hledání můžete kombinovat jak vás napadne.

Nastavení "Shody" vám umožňuje vybrat, jakým způsobem budou jednotlivá pole kombinována. Typy shody jsou následující:

Tlačítko "Přidat vyhledávací pole" slouží pro přidání dalších polí do formuláře. Můžete použít libovolné množství polí.

Vyhledávací skupiny

Pro některé složitější dotazy nemusí být jedna sada vyhledávacích polí dostatečná. Předpokládejme například, že budete chtít najít všechny dokumenty o historii Číny nebo Indie. Pokud budete vyhledávat VŠECHNY výrazy Čína, Indie a historie, ve výsledcích budou dokumenty pojednávající vždy o historii Číny i Indie. Pokud budete vyhledávat LIBOVOLNÉ výrazy, získáte i dokumenty o historii, které se ale nijak nedotýkají Číny nebo Indie.

Vyhledávací skupiny umožňují právě takováto vyhledávání. Kdykoliv přidáte vyhledávací skupinu tlačítkem "Přidat vyhledávací skupinu". Objeví se další skupina polí. Pokud máte zobrazeno více skupin, je možné některé (nepotřebné) odstranit tlačítkem "Odstranit vyhledávací skupinu". Dále je možné specifikovat jestli hledat podle shody VŠECH skupin nebo LIBOVOLNÉ skupiny.

Použijeme-li předchozí příklad s historií Číny a Indie, můžeme výsledku dosáhnout pomocí skupiny takto: