Téma: panovníci

Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad /
Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad /
Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad. od brněnského sněmu v létě 1435 do smrti císaře Zikmunda ve Znojmě v prosinci 1437 /
Mládí krále Jindřicha IV. /
Ve jménu Husa : zrození kalicha /
Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily /
Karel IV. : život a dílo (1316-1378) /
Svatý Václav : panovník a světec v raném středověku /
Evropské panovnické rody : v zrcadle svých skandálů /
Václav II : král na stříbrném trůnu : 1283-1305 /
Tudorovci : soukromý život proslulé britské dynastie /
Alžběta a Essex : tragický příběh /
Zlaté jablko : zakázané milostné pletky, mocenské intriky, vzestupy a pády /
Jak umíral král : [hrdinové i zbabělci v českých dějinách] /
Přemyslovský dvůr : život knížat, králů a rytířů ve středověku /
Lví srdce.
V loži králů : svatební noci /
Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo /
Ženy v životě císaře Františka Josefa /
Konec Jagellonců v Čechách /