Téma: panovníci

Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad /
Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad /
Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad. od brněnského sněmu v létě 1435 do smrti císaře Zikmunda ve Znojmě v prosinci 1437 /
Jan Lucemburský : otec slavného syna /
Odvrácená tvář moci : zločiny českých králů /
Královi rytíři /
Cval rytířských koní /
Orel a lev /
Válka růží.
Vraždy z vášně : román o svaté Ludmile a svatém Václavovi /
Válka růží.
Má paní : nesmrtelný příběh Jindřicha VIII. a Anny Boleynové /
Vladislav II. : nečekaný vzestup zavrženého dědice : román /
Husitský král : výjevy z velkého dramatu /
Králové ve stínu /
Karel IV. v kouzelném kukátku : pohledy do života římského císaře a českého krále /
Svatý Václav : vraždou to nekončí /
Aféra Eduarda VII. : anglický král a modistka /
Konec Jagellonců v Čechách /
Válka Růží