Autor: A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda, 1896-1977

Život pochází ze života /